Advent se blíží

Protože se za pár dní se rozhoří první svíce na adventním věnci, museli jsme ten náš nejprve vyrobit a ozdobit.