Jak jsme doma zabíjeli...

Dnešní dopoledne jsme s našimi seniory vzpomínali na domácí zabijačky. Každý z přítomných doma choval nějaké to prase a tak nám, později narozeným, vyprávěli, jak taková pravá zabíjačka vypadala a co nesmělo nikdy chybět. Mohli jsme také ochutnat tlačenku a jitrnici, jejichž vůně se linula celým Domovem.