DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

17.5.2018

10:00 - 18:00

Podzimní sklizeň

S nastupujícím podzimem nám na zahrádkách dozrává úroda. S našimi seniory jsme v úterní den děkovali za sklizeň a vzpomínali, kdo, co a s jakým úspěchem na svých zahrádkách pěstoval.