DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

17.5.2018

10:00 - 18:00

Pouť ke svaté Anně

Již po dvanácté jsme se sešli  v blízké kapličce svaté Anny, abychom společně oslavili svátek patronky našeho Domova. Mši svatou sloužil P.Petr Smolek a sešlo se nás opravdu mnoho - jak klientů a pracovníků Domova, tak našich příznivců. Děkujeme všem za stálou přízeň a podporu.