Putování k Marii ve skále

V úterý 21.července se vydali naši senioři za doprovodu rodinných příslušníků, dobrovolníků a pracovníků na Klokočůvek. Toto místo mnozí naši uživatelé často navštěvovali, pobývali zde o dovolených, trávili letní čas ve "fabrických" chatkách. V těsné blízkosti řeky Odry se také nachází poutní místo Panny Marie ve Skále. Podle pověsti byl kolem roku 1642 ve zdejší skalní jeskyni zázračně uzdraven raněný voják. K prameni se dodnes chodí občerstvit mnoho lidí. Protože nám počasí přálo, mohli jsme se projít údolím řeky Odry a obdivovat krásy přírody. Samozřejmě i my jsme se zastavili na doušek vody a poděkovali Panně Marii. Náhodou jsme u Skály potkali kněze z Oder, který nám pověděl o vzniku poutního místa a požehnal nám. Oběd v místní restauraci všem chutnal a tak jsme se občerstveni na těle i na duchu mohli vydat zpět k domovu.