Tříkrálová sbírka

 

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí a to především v regionech, kde sbírka probíhá. Tříkrálová sbírka celorepublikový charakter, výnos z ní získaný je však použit na podporu charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. Desetina výnosu sbírky je pak každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

 

Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování, a to v duchu motta sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“. Tato sbírka navazuje na starou lidovou tradici Tříkrálových koled, kdy děti chodily po chalupách a za zpěvu koled a pronesení přání pokoje celému domu dostávaly malou výslužku, kterou tradičně bývají tříkrálové cukříky. Pro svůj specifický charakter je Tříkrálová sbírka nemyslitelná bez obětavosti stovek dobrovolníků a v neposlední řadě díky vstřícnosti veřejnosti. Tříkrálová sbírka je pro každého z nás možností, jak se zapojit do charitního díla a podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují.

 

Základním prvkem Tříkrálové sbírky jsou koledníci, kteří chodí v přestrojení za Tři krále koledovat okolo připomínky Tří králů (6. ledna). Koledníci chodí dům od domu, koledují a značí dveře domů symbolickým K+M+B. Během koledování rozdávají kalendáříky a cukříky, případně jiné propagační a informační materiály místních charit. Charitní tříkráloví koledníci jsou rozeznatelní podle plastových kasiček s logem Charity a na vyžádání se mohou prokázat průkazkou/plnou mocí. Základem sbírky je tedy koledování dům od domu a v ulicích, mimo to je možné se do sbírky zapojit zasláním DMS (DMS KOLEDA na 87 777) nebo zasláním příspěvku na sbírkové konto 66008822/0800.

 

     

 

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017

 

 

obec

počet pokladniček

sbírka 2017

sbírka 2016

Studénka I.

12

71 507

71 078

Studénka - Butovice

16

94 506

86 647

Studénka - Nová Horka

2

5 439

6 246

Bartošovice

6

32 486

30 430

Bravantice

4

11 528

13 054

Výškovice

1

9 410

9 855

Slatina

5

15 979

1 800

Tísek

5

34 487

33 810

Bílov

1

3 400

6 799

Bílovec

18

110 288

83 863

Albrechtičky

6

28 353

24 321

Stará Ves n. Ondřejnicí, Košatka

15

94 476

86 604

Pustějov

5

32 107

30 506

Mošnov

4

13 114

12 708

Kateřinice

2

20 448

15 918

Petřvald

10

56 199

54 217

Trnávka

2

24 147

21 972

Velké Albrechtice

3

19 263

5 333

celkem

117

677 137

595 161 Kč

 

 

Děkujeme všem vedoucím skupinek i koledníkům, kteří svůj volný čas darovali potřebným. Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli.

Výtěžek bude použit na podporu provozu charitní pečovatelské služby, která je poskytována ve Studénce, Albrechtičkách, Bartošovicích, Pustějově. Dále na  zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek do půjčovny. Maximálně 15% z vybraných peněz v dané obci použijeme na finanční podporu volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin (lyžařský kurz, školní výlet, tábor, plavecký výcvik apod). Finanční příspěvek ve výši max. 500,- Kč na dítě bude vyplacen přímo subjektu, který aktivitu organizuje. Žádost si můžete vyzvednout  od 1.3.2017 přímo v Charitě ve Studénce nebo na webových stránkách www.studenka.charita.cz .

35 % vybraných peněz bude použita na celostátní projekty a zahraniční pomoc.

                                                           Bc. Jarmila Pomikálková, DiS., koordinátor sbírky

Sbírka 2016

Zapečetěno bylo celkem 107 pokladniček. Pro Charitu Studénka se koledovalo v 16 obcích a celkem jste přispěli částkou 595 161 Kč. 65% peněz byla použita na podporu provozu pečovatelské služby a půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek. Finanční částkou 15 120 Kč jsme přispěli dětem na volnočasové aktivity.

 

Sbírka 2015

65% vybraných peněz  jsme použili na podporu provozu charitní pečovatelské služby, která je poskytována ve Studénce, Albrechtičkách, Bartošovicích, Pustějově. Dále na  zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek do půjčovny. Část peněz byla využita na finanční podporu volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin. Zapečetěno bylo 100 pokladniček a koledovalo se v 15 obcích. Celkem se vybralo 563 047 Kč.

 

Sbírka 2014

V letošním roce se pro Charitu Studénka koledovalo celkem v 15 obcích, zapečetěno bylo 96 pokladniček. Celkem jste přispěli částkou 501 631 Kč. Výtěžek ve výši 65 % bude použit na podporu provozu charitní pečovatelské služby, zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek do půjčovny a zakoupení automobilu pro pečovatelskou službu.

 

Sbírka 2013

V letošním roce se pro Charitu Studénka koledovalo celkem v 15 obcích, zapečetěno bylo 96 pokladniček. Celkem se vybralo 444 779 Kč. 65% bude  použito na zakoupení nových pomůcek do půjčovny, opravu stávajících a na podporu provozu pečovatelské služby. Zbývající část bude použita na celostátní a mezinárodní projekty Charita ČR.

 

Charita Studénka z výnosů Tříkrálové sbírky podpořila a zajistila:

v roce 2012:
  • nákup a oprava kompenzačních pomůcek
  • pokrytí provozních nákladů pečovatelské služby
v roce 2011:
  • nákup nových a obnova stávajících kompenzačních pomůcek
  • pokrytí provozních nákladů pečovatelské služby
v roce 2010:
  • obnova a nákup nových kompenzačních pomůcek
  • zajištění realizace bazální stimulace u našich klientů
  • pomoc obětem zemětřesení na Haiti
v roce 2009:
  • podpora provozu Domu pokojného stáří - Domu sv. Anny
  • obnova a nákup nových kompenzačních pomůcek
  • pomoc obětem povodní na Novojičínsku