Tamburáši

Tamburáši

Tamburašský soubor Brač je mnohým našim seniorům znám již dlouhá léta. Tento soubor působí v našem městě více než 100 let.Tamburaši ve Studénce zůstávají naprostým unikátem, protože jako jediní z celé Evropy stále hrají na původní historické nástroje. K nám do Domova pravidelně Tamburaši dochází již několik let. Středeční podvečer nám hudebníci zpříjemnili vánočními i pohádkovými melodiemi a koledami.

Moravanka hrála i pro naše seniory

Moravanka hrála i pro naše seniory

V pátek 20.11. jsme vyjeli s našimi seniory do místního Dělnického domu, kde se konalo vystoupení legendární Moravanky pod vedením Jana Slabáka. Večer jsme si náramně užili a těšíme se zase někdy.

Dobrovolnický den v Domově

V pátek 18.9. k nám do Domova přišly 4 pracovnice České spořitelny v rámci firemního dobrovolnictví. Díky jejich pomoci máme opět upravenou zahradu. Moc děkujeme.

Děti zpívaly našim seniorům

Děti zpívaly našim seniorům

Moc nás potěšilo, že děti ze 4. třídy ZŠ Butovická na nás přes prázdniny nezapomněly a přišly našim seniorům zazpívat známé lidové písničky.

Nadace Olgy Havlové podpořila nový program

Nadace Olgy Havlové podpořila nový program

Cílem výměny stávajících softwerů bylo zpřehlednění a usnadnění evidence a zpracování údajů, které vznikají při námi poskytovaných službách jak v Domově, tak v pečovatelské službě. V dalších letech přinese nový softwere také úsporu provozních nákladů ( o 10 tis. ročně se sníží náklady na upgrade). Nadace Olgy Havlové nám přispěla částkou ve výši 35 000 Kč. Celý softwere stojí 57 651 Kč, zbývající částku nám daroval Ing.Václav Krystyn.

Děkujeme

Domov sv.Anny slavil 10 let

Domov sv.Anny slavil 10 let

Již deset uplynulo od slavnostního otevření Domova sv. Anny.

Příprava na Velikonoce

V sobotu 14.3. měli naši uživatelé možnost zapojit se do duchovní obnovy farnosti. Do Domova zavítal kněz Artur, kteý měl připravenou přednášku na téma Svátost nemocných. Senioři po zpovědi tuto svátost také přijali.

Nový automobil pro pečovatelskou službu

Nový automobil pro pečovatelskou službu

Charita Studénka v roce 2014 požádala v rámci vyhlášeného dotačního Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.o poskytnutí dotace  na pořízení nového automobilu pro pečovatelskou službu. Naše žádost byla úspěšná a z rozpočtu MSK jsme obdrželi 175.000 Kč.

V prosinci 2014 jsme zakoupili nový automobil Škoda Roomster v hodnotě 272.500,- Kč. Automobil byl kromě krajské dotace financován z výtěžku Tříkrálové sbírky ve výši  70.250,- Kč a 27 250,-  Kč z úvěru ŠkoFin..

Nový automobil zvýšil mobilitu a bezpečnost pečovatelek, které pečovatelskou službu poskytují nejen ve Studénce, ale i v Pustějově, Albrechtičkách a Bartošovicích. Zároveň umožňuje i přepravu našich klientů k lékaři včetně jejich invalidních vozíků a chodítek.

Bc.Ivana Hanková

Změna e-mailových adres

Od 1.11.2014 došlo ke změně našich e-mailových adres. Pokud nám budete chtít psát, zkontrolujte si, zda je naše adresa správná. Nové adresy naleznete v záložce LIDÉ. Děkujeme.

Den s dobrovolníky

Den s dobrovolníky

V pátek 19.9.2014 k nám do Domova přišly v rámci Dobrovolnického dne dvě pracovnice ČSOB v Ostravě. Strávily jsme příjemné dopoledne vyjížďkou do cukrárny na náměstí, podívaly se po místních obchodech. Odpoledne nám dobrovolnice pomohly se stěhováním. Vždy nás potěší zájem a nasazení s jakým k nám pracovníci firem docházejí. Těšíme se na další podobný den.