Charitní ošetřovatelská služba

 

Charitní ošetřovatelská služba je nestátním zdravotnickým zařízením v odbornosti domácí péče. Umožňuje i vážně nemocným klientům zůstat co nejdéle ve svém důvěrně známém prostředí, v kruhu svých blízkých. Nemocný nemusí za odborným ošetřením cestovat do nemocnice nebo tam pobývat.

 

Zdravotní výkony jsou vykonávány kvalifikovanými zdravotními sestrami s registrací, které splňují podmínku pro výkon práce bez lékařského dohledu. Zdravotní péče je předepisována ošetřujícím lékařem nebo nemocnicí a je hrazena ze zdravotního pojištění. Smluvními pojišťovnami je VZP, RBP, ZPMV, VoZP a ČPZP.

Charitní ošetřovatelská služba provádí u nemocných především tyto úkony:

  • OŠETŘENÍ - BÉRCOVÝCH VŘEDŮ, DEKUBITŮ, STOMIÍ, OPERAČNÍCH RAN A JINÝCH DEFEKTŮ
  • APLIKACE - INZULÍNU, FRAXIPARINU, INJEKCÍ, INFUZÍ (VČETNĚ HYPODERMOKLÝZY), NÁPLASTÍ OD BOLESTI A JINÉ
  • ODBĚRY - KRVE, MOČI, STĚRY A POD.
  • NÁCVIK - SOBĚSTAČNOSTI, CHŮZE
  • MĚŘENÍ - KREVNÍHO TLAKU, HLADINY CUKRU V KRVI
  • PŘEVAZY A PROPLACHY - VŠECH DRUHŮ DRÉNŮ, PICC, PEGU, TRACHEY
  • VÝMĚNU - MOČOVÉHO KATETRU

Kontakt:

 

Charita Studénka
Charitní ošetřovatelská služba
Malá strana 460, 742 13 Studénka

zdravotní sestry:

Mgr. Martina Pituchová, tel. 777 903 335 - vrchní sestra

Blanka Olšanská, tel. 774 928 910 - všeobecná sestra specialistka

e-mail: info@studenka.charita.cz