Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba umožňuje člověku setrvat co nejdelší dobu ve vlastním domácím prostředí. Péče je poskytována kvalifikovanými pracovnicemi pečovatelské služby v domácnostech seniorů a osob zdravotně znevýhodněných,  kteří pro svůj zdravotní stav nejsou schopni si sami zajistit své  potřeby. Službu poskytujeme také rodinám s vícerčaty. Služby poskytujeme ve Studénce, Nové Horce, Albrechtičkách, Pustějově, Bartošovicích a Velkých Albrechticích denně od 7 do 19 hodin.

 Úkony pečovatelské služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jsou poskytovány za úhradu, jejíž výše je stanovená vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Pečovatelská služba poskytuje tyto úkony:

  • pomoc při osobní hygieně,
  • pomoc při zvládání péče o vlastní osobu,
  • dovoz obědů, podání obědů,
  • pomoc v domácnosti - běžný úklid a nákupy, praní a žehlení prádla
  • doprovod k lékaři, na úřady.

O poskytování služby je možné zažádat telefonicky nebo osobně. Pečovatelská služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy mezi Charitou Studénka a uživatelem pečovatelské služby.

 

Mimo platby od klientů je financování pečovatelské služby zajištěno  dotací Moravskoslezského kraje, města Studénky, obcemi Albrechtičky, Pustějov a Bartošovice, částí výtěžku Tříkrálové sbírky a dary soukromých osob.

 

Kontakt:

 

Charita Studénka
Charitní pečovatelská služba
Malá strana 460, 742 13 Studénka

vedoucí: Bc. Ivana Kryštofová
tel.: 556 400 066, 608 535 651
e-mail: ivana.krystofova@studenka.charita.cz