Poslání, zásady a cíle Domova pokojného stáří

 

Poslání domu pokojného stáří - Domova sv. Anny

Posláním našeho Domova je poskytovat v nepřetržitém provozu pobytové, sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby seniorům, kteří jsou z důvodu své životní situace odkázáni na pomoc druhé osoby a nemohou již žít ve vlastním domácím prostředí.

Naší snahou je navodit domácí prostředí, což nám umožňuje malý počet obyvatel, kteří se navzájem znají a dle svého přání mohou prožívat společně různé události. Uživatelé si mohou do svého nového domova přinést drobné předměty, které jim budou připomínat jejich prostředí, např. křeslo, lampičku, obrázky, stoleček, rádio, TV, záclony, kytky, nádobí. Při poskytování péče vycházíme z individuálních potřeb obyvatel, které zjišťujeme již při jednání s žadateli o službu i po celou dobu pobytu. Respektujeme jejich důstojnost a soukromí, maximálně je motivujeme k soběstačnosti, podporujeme jejich vztahy s rodinou a umožňujeme jim kontakt s lidmi a institucemi v blízkém okolí domova. Nabízíme duchovní podporu dle přání obyvatel, účast na společné modlitbě a na mši svaté v Domově.


Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří muži a ženy od 60 let, kteří jsou závislí na péči druhé osoby, tak, že nemohou být ve svém domácím prostředí.

Do Domova přijímáme především obyvatele Novojičínska, můžeme přijmout i žadatele z jiné části ČR, za předpokladu, že má vazby na město Studénku nebo jeho okolí.

 

 

Cíl služby

Cílem domu pokojného stáří - Domova sv. Anny je:

 • Udržet u uživatelů co možná nejdéle způsob života obdobný jako měli doma: - -vycházíme z individuálních potřeb uživatelů
  - pobyt a péči plánujeme společně s uživateli tak, aby byl zajištěn pocit bezpečí, jistoty a důvěry v pomoc pracovníka (jak v Domově, tak mimo Domov)
  - zprostředkováváme aktivní kontakt se společenským prostředím dle možností uživatelů tak, aby se necítili být sami
  - podporujeme kontakty a spolupráci s rodinami uživatelů
 • Maximálně podporovat samostatnost uživatelů, jejich samostatného rozhodování o své     osobě, i když to může mít negativní dopad.
 • Obnovit nebo udržet samostatnost uživatelů podle jejich individuálních schopností

 

Zásady při poskytování

 • zapojování uživatelů v sebepéči – uživatelé jsou motivováni (ne nuceni) k tomu, aby aktivity, které mohou, vykonávali sami v souladu s Individuálním plánem

 • rovné podmínky – pracovníci neupřednostňují v péči žádného uživatele, ale vycházejí každému vstříc dle jejich potřeb

 • duchovní podpora – uživatelům je nabízena a umožněna duchovní služba dle jejich vyznání a přání

 • respektování volby – uživatel má možnost volby a tu respektujeme, i když víme, že tato volba nemusí být pro uživatele vhodná

 • individualita – pracovníci poskytují služby uživatelům s ohledem na jejich rozdílné potřeby a představy o poskytované péči

 • dodržování práv – při poskytování péče pracovníci dbají na to, aby nebyla porušována práva uživatelů

 • profesionalita – pracovníci se vzdělávají ve svém oboru, snaží se poskytovat uživatelům odbornou pomoc a podporu

 

Kontakt:

dům pokojného stáří - Domov sv. Anny

Malá strana 460

742 13 Studénka

 vedoucí služby: Bc.Jarmila Pomikálková,DiS.

tel: 556 400 066, 774 928 906

email: jarmila.pomikalkova@studenka.charita.cz