CHARITA STUDÉNKA MÁ 25 LET

V neděli 14. května se konal v kostele Všech svatých ve Studénce  Butovicích slavnostní koncert Pěveckého sboru Bílovec, kterým jsme oslavili 25. narozeniny Charity Studénka. Těší nás, že spolu s některými zakládajícími členy, pozvání přijali pan Lubomír Šobich, starosta města Studénky, P.Jan Larisch, prezident Diecézní charity ostravsko-opavské, Jiří Navrátil, náměstek hejtmana MSK, Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR a Diecézní charity ostravsko-opavské a další milí hosté.

Zcela zaplněným kostelem se nesla duchovní hudba známých mistrů, nechyběla krátká exkurse do historie studénecké charity i slova díků.

Přáním Charity Studénka do dalších let je pokračovat a rozvíjet tolik žádané sociální služby pro potřebné občany Studénky a okolních obcí. Jsme si vědomi, že bez podpory institucí, sponzorů a tříkrálových dárců, obětavé práce všech zaměstnanců a dobrovolníků by naše činnost nebyla možná.

Všem děkujeme.