Svátek svaté Anny

Tradičně jsme 26. července oslavili svátek patronky naší Charity - svaté Anny. Při poutní mši, kterou sloužil v kapli svaté Anny P. PaedDr. Mgr. Piotr Marek Kowalski, Ph.D. a P. Mgr. Mieczyslaw Serednicki, jsme děkovali Pánu za živé i zemřelé pracovníky, dobrovolníky a klienty Charity Studénka.