V tom adventním čase...

Předvánoční dobu nám vyplňují nejen přípravy na Štědrý den, ale také nás přišly potěšit děti ze ZŠ Sjednocení a MŠ Budovatelská. Nezapomněli na nás ani Tamburáši a jeden podvečer se jejich hudba nesla celým Domovem. Děkujeme.