Ke stažení

 

Zde jsou Vám k dispozici nejen dokumenty vztahující se k naší činnosti, ale také Výroční zprávy a tiskové materiály.

Ceník služeb v Domově sv. Anny

Ceník služeb poskytovaných v Domě pokojného stáří - Domově sv. Anny

Domácí řád Domova sv. Anny

Domácí řád Domu pokojného stáří - Domu sv. Anny

Žádost o službu v Domově sv. Anny

Žádost o pečovatelskou službu

Žádost o poskytnutí Charitntí pečovatelské služby

Domácí řád bytu pro matky v tísni

Domácí řád bytu pro matky v tísni

Ceník bytu pro matky v tísni

Ceník bytu pro matky v tísni

Žádost o azylové bydlení

Ceník pečovatelské služby