Dům pokojného stáří - Domov sv. Anny


  • Tel.: 556 401 726, 774 928 906
 
Malá strana 460, Studénka, 742 13

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby:

Doprava autem na odborná vyšetření.

Registrovaná sociální služba -domovy pro seniory. Kapacita 18 uživatelů od 60 let.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Linda Fabiánová - sociální pracovník Bc. Jarmila Pomikálková, DiS. - vedoucí zařízení Mgr. Martina Pituchová - zdravotnický pracovník