Charita Studénka

 

Charita Studénka vznikla 25.3.1992. Je církevní organizací s vlastní právní subjektivitou. Je evidována v rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR dne 30.10.1996, číslo evidence 8/1-08-719/1996. Jejím zřizovatelem je ostravsko-opavský biskup.

 

Charita Studénka je základní složkou Diecézní charity ostravsko-opavské, která je jako součást Charity Česká republika členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis.

 

Posláním Charity Srudénka je pomáhat sociálně potřebným občanům, starým a nemocným osobám, a podílet se na zajišťování humanitární pomoci potřebným u nás i v zahraničí.

 

Financování činnosti Charity Studénka je zabezpečováno prostředky ze státních dotací, dotací MSK, veřejných finančních prostředků města Studénky, veřejných sbírek, darů občanů a podnikatelů, z plateb občanů za poskytované služby a veřejného zdravotního pojištění.

 

Charita Studénka působí ve Studénce, Albrechtičkách, Bartošovicích, Hukovicích a Pustějově, humanitární pomoc a organizaci veřejných sbírek realizuje nejen na území své působnosti, ale i v širším okolí.

 

Činnosti Charity Studénka:

  • sociální služby (dům pokojného stáří - Domov sv. Anny, pečovatelská služba vč. půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, byt pro matky v tísni)
  • zdravotní služby (charitní ošetřovatelská služba)
  • humanitární pomoc sociálně potřebným (charitní šatník, organizace veřejných sbírek za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí)
  • Tříkrálová sbírka


Charita Studénka má 26 zaměstnanců, kteří pracují v oblasti poskytování sociálních a zdravotních služeb. Humanitární pomoc a veřejné sbírky jsou realizovány za velké pomoci dobrovolníků.

 

Charita Studénka
Malá strana 216
742 13 Studénka

tel.: 556 401 726
e-mail: info@studenka.charita.cz

web: studenka.charita.cz

IČ: 44937377
číslo účtu: 2900275615/2010

statutární zástupce: Bc. Jarmila Pomikálková, DiS.

Rada Charity Studénka: Ing. Milan Kyjovský
                                       Mgr. Alena Dvorská
                                       Ing. Milan Křižák