Partneři

 

Při naplňování našeho poslání se neobejdeme bez podpory druhých. Děkujeme všem, kdo nám pomáhají na naší cestě, vždyť POMÁHAT MŮŽEME VŠICHNI.

Naši činnost bychom nemohli realizovat bez pomoci a podpory těchto osob a institucí.

DĚKUJEME!


Instituce veřejného sektoru

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí 
  • Kraj Moravskoslezský 
  • Město Studénka

Nadace

  • Výbor dobré vůle - nadace Olgy Havlové

Charity 

  • Charita Česká republika
  • Diecézní charita ostravsko-opavská

Firmy, společnosti

  • T-Mobile