Charitní šatník

Kde nás najdete

Adresa

Malá strana 216, Studénka 74213

Na koho se můžete obrátit

Bc. Jarmila Pomikálková, DiS.

ředitelka Charity Studénka
Tel.: 774 928 906 E-mail: 58EwZ-54_hzs1Zbc-onjGKilb_rx1Z2938Es-Z29g

Marie Seidlerová

pracovnice charitního šatníku
Tel.: 603 986 394

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Charitní šatník

Typ služby
Sociální šatník

Poskytovatel
Charita Studénka

Kraj
Moravskoslezský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti, osoby (pre)terminálně nemocné, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané, všichni

Činnosti

poskytnutí ošacení, poskytnutí materiální pomoci

Další informace

Provozní doba. středa 15:00 - 17:30, neděle 10:00 - 11:30

Sběr a výdej ošacení, nádobí, bytového textilu, hraček.