Tříkrálová sbírka

 

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí a to především v regionech, kde sbírka probíhá. Tříkrálová sbírka celorepublikový charakter, výnos z ní získaný je však použit na podporu charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. Desetina výnosu sbírky je pak každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

 

Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování, a to v duchu motta sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“. Tato sbírka navazuje na starou lidovou tradici Tříkrálových koled, kdy děti chodily po chalupách a za zpěvu koled a pronesení přání pokoje celému domu dostávaly malou výslužku, kterou tradičně bývají tříkrálové cukříky. Pro svůj specifický charakter je Tříkrálová sbírka nemyslitelná bez obětavosti stovek dobrovolníků a v neposlední řadě díky vstřícnosti veřejnosti. Tříkrálová sbírka je pro každého z nás možností, jak se zapojit do charitního díla a podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují.

 

Základním prvkem Tříkrálové sbírky jsou koledníci, kteří chodí v přestrojení za Tři krále koledovat okolo připomínky Tří králů (6. ledna). Koledníci chodí dům od domu, koledují a značí dveře domů symbolickým K+M+B. Během koledování rozdávají kalendáříky a cukříky, případně jiné propagační a informační materiály místních charit. Charitní tříkráloví koledníci jsou rozeznatelní podle plastových kasiček s logem Charity a na vyžádání se mohou prokázat průkazkou/plnou mocí. Základem sbírky je tedy koledování dům od domu a v ulicích, mimo to je možné se do sbírky zapojit zasláním DMS (DMS KOLEDA na 87 777) nebo zasláním příspěvku na sbírkové konto 66008822/0800.

 

 20190105_123524 IMG-c27585b5592be85efd0ea5a932c9a8ac-V   

                                          VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019

 

obec

počet pokladniček

sbírka 2019

sbírka

2018

Studénka I

13

82 651

71 507

Butovice

16

101 869

94 506

Nová Horka

2

5 929

5 439

Bartošovice

6

36 112

31 277

Bravantice

5

18 455

16 694

Slatina

6

17 728

17 965

Tísek

5

35 939

34 301

Bílov

1

5 903

6 984

Bílovec+Vyškovice

23

144 328

143 484

Albrechtičky

6

30 683

31 081

Stará Ves n.Ondřejnicí,Košatka

15

113 523

103 152

Pustějov

5

35 271

35 038

Mošnov

6

22 260

19 934

Kateřinice

2

22 635

17 560

Petřvald

9

67 933

59 318

Trnávka

2

24 005

24 001

Velké Albrechtice

4

23 529

4 499

celkem

126

788 753

726 138

Děkuji Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli. Zvlášť bych chtěla poděkovat všem koledníkům a koordinátorům sbírky. Velice si vážím vaší pomoci, která je odrazem Vaší solidarity s potřebnými. Poděkování patří také rodičům, jejichž děti se sbírky účastnily, za výchovu dětí k zodpovědnosti a lásce k bližním.

 

Peníze vybrané v roce 2019 použijeme na financování:

 • studie na rozšíření Domova sv. Anny, zřízení denního stacionáře a odlehčovací služby,
 • stavby skladu pomůcek,
 • zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek,
 • volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin v obcích, kde se sbírka konala, (lyžařský kurz, školní výlet, tábor, plavecký výcvik apod). Finanční příspěvek ve výši max. 500,-Kč na dítě bude vyplacen přímo subjektu, který aktivitu organizuje. Žádost si můžete vyzvednout přímo v Charitě ve Studénce nebo na webových stránkách www.studenka.charita.cz .
 • 35 % vybraných peněz bude použita na celostátní projekty a zahraniční pomoc.

 

Sbírka 2018

Zapečetěno bylo 119 pokladniček. Koledníci vyšli v 16. obcích a pro Charitu Studénka vybrali 726 138 Kč. 65% z vybrané částky bylo použito na výstavbu skladu pomůcek, zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek a na částečnou úhradu volnočasových aktivit dětí z obcí, kde se koledovalo pro naši Charitu. 35% vybrané částky bylo použito na celorepublikové projekty a zahraniční pomoc Charity ČR.

Sbírka 2017

Zapečetěno bylo celkem 119 pokladniček. Pro Charitu Studénka se koledovalo v 16 obcích a celkem jste přispěli částkou 677 137 Kč. 65% peněz bylo použito na výstavbu skladu zdravotních pomůcek, na dokoupení a opravu již stávajících kompenzačních pomůcek. Finanční částkou 14 600 Kč jsme přispěli dětem na volnočasové aktivity.

Sbírka 2016

Zapečetěno bylo celkem 107 pokladniček. Pro Charitu Studénka se koledovalo v 16 obcích a celkem jste přispěli částkou 595 161 Kč. 65% peněz byla použita na podporu provozu pečovatelské služby a půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek. Finanční částkou 15 120 Kč jsme přispěli dětem na volnočasové aktivity.

Sbírka 2015

65% vybraných peněz  jsme použili na podporu provozu charitní pečovatelské služby, která je poskytována ve Studénce, Albrechtičkách, Bartošovicích, Pustějově. Dále na  zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek do půjčovny. Část peněz byla využita na finanční podporu volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin. Zapečetěno bylo 100 pokladniček a koledovalo se v 15 obcích. Celkem se vybralo 563 047 Kč.

Sbírka 2014

V letošním roce se pro Charitu Studénka koledovalo celkem v 15 obcích, zapečetěno bylo 96 pokladniček. Celkem jste přispěli částkou 501 631 Kč. Výtěžek ve výši 65 % bude použit na podporu provozu charitní pečovatelské služby, zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek do půjčovny a zakoupení automobilu pro pečovatelskou službu.

Sbírka 2013

V letošním roce se pro Charitu Studénka koledovalo celkem v 15 obcích, zapečetěno bylo 96 pokladniček. Celkem se vybralo 444 779 Kč. 65% bude  použito na zakoupení nových pomůcek do půjčovny, opravu stávajících a na podporu provozu pečovatelské služby. Zbývající část bude použita na celostátní a mezinárodní projekty Charita ČR.

 

Charita Studénka z výnosů Tříkrálové sbírky podpořila a zajistila:

v roce 2012:
 • nákup a oprava kompenzačních pomůcek
 • pokrytí provozních nákladů pečovatelské služby
v roce 2011:
 • nákup nových a obnova stávajících kompenzačních pomůcek
 • pokrytí provozních nákladů pečovatelské služby
v roce 2010:
 • obnova a nákup nových kompenzačních pomůcek
 • zajištění realizace bazální stimulace u našich klientů
 • pomoc obětem zemětřesení na Haiti
v roce 2009:
 • podpora provozu Domu pokojného stáří - Domu sv. Anny
 • obnova a nákup nových kompenzačních pomůcek
 • pomoc obětem povodní na Novojičínsku