Tříkrálová sbírka

 

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí a to především v regionech, kde sbírka probíhá. Tříkrálová sbírka celorepublikový charakter, výnos z ní získaný je však použit na podporu charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. Desetina výnosu sbírky je pak každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

 

Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování, a to v duchu motta sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“. Tato sbírka navazuje na starou lidovou tradici Tříkrálových koled, kdy děti chodily po chalupách a za zpěvu koled a pronesení přání pokoje celému domu dostávaly malou výslužku, kterou tradičně bývají tříkrálové cukříky. Pro svůj specifický charakter je Tříkrálová sbírka nemyslitelná bez obětavosti stovek dobrovolníků a v neposlední řadě díky vstřícnosti veřejnosti. Tříkrálová sbírka je pro každého z nás možností, jak se zapojit do charitního díla a podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují.

 

Základním prvkem Tříkrálové sbírky jsou koledníci, kteří chodí v přestrojení za Tři krále koledovat okolo připomínky Tří králů (6. ledna). Koledníci chodí dům od domu, koledují a značí dveře domů symbolickým K+M+B. Během koledování rozdávají kalendáříky a cukříky, případně jiné propagační a informační materiály místních charit. Charitní tříkráloví koledníci jsou rozeznatelní podle plastových kasiček s logem Charity a na vyžádání se mohou prokázat průkazkou/plnou mocí. Základem sbírky je tedy koledování dům od domu a v ulicích, mimo to je možné se do sbírky zapojit zasláním DMS (DMS KOLEDA na 87 777) nebo zasláním příspěvku na sbírkové konto 66008822/0800.

 

     

 

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018

 

 

obec

počet pokladniček

sbírka 2018

sbírka 2017

Studénka I.

12

81 499

71 507

Studénka - Butovice

16

93 671

94 506

Studénka - Nová Horka

2

5 680

5 439

Bartošovice

6

31 277

32 486

Bravantice

4

16 694

11 528

Výškovice

1

9 722

9 410

Slatina

6

17 965

15 979

Tísek

5

34 301

34 487

Bílov

1

6 984

3 400

Bílovec

18

143 484

110 288

Albrechtičky

6

31 081

28 353

Stará Ves n. Ondřejnicí, Košatka

15

103 152

94 476

Pustějov

5

35 038

32 107

Mošnov

6

19 934

13 114

Kateřinice

2

17 560

20 448

Petřvald

10

59 318

56 199

Trnávka

2

24 001

24 147

Velké Albrechtice

2

4 499

19 263

celkem

119

726 138

677 137 Kč

 

 

Děkujeme všem vedoucím skupinek i koledníkům, kteří svůj volný čas darovali potřebným. Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli.

Výtěžek bude použit na výstavbu skladu zdravotnických a kompenzačních pomůcek. Dále na  zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek do půjčovny. Maximálně 15% z vybraných peněz v dané obci použijeme na finanční podporu volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin (lyžařský kurz, školní výlet, tábor, plavecký výcvik apod). Finanční příspěvek ve výši max. 500,- Kč na dítě bude vyplacen přímo subjektu, který aktivitu organizuje. Žádost si můžete vyzvednout  od 1.3.2018 přímo v Charitě ve Studénce nebo na webových stránkách www.studenka.charita.cz .

35 % vybraných peněz bude použita na celostátní projekty a zahraniční pomoc.

                                                           Mgr. Martina Pituchová., koordinátor sbírky

Sbírka 2017

Zapečetěno bylo celkem 119 pokladniček. Pro Charitu Studénka se koledovalo v 16 obcích a celkem jste přispěli částkou 677 137 Kč. 65% peněz bylo použito na výstavbu skladu zdravotních pomůcek, na dokoupení a opravu již stávajících kompenzačních pomůcek. Finanční částkou 14 600 Kč jsme přispěli dětem na volnočasové aktivity.

Sbírka 2016

Zapečetěno bylo celkem 107 pokladniček. Pro Charitu Studénka se koledovalo v 16 obcích a celkem jste přispěli částkou 595 161 Kč. 65% peněz byla použita na podporu provozu pečovatelské služby a půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek. Finanční částkou 15 120 Kč jsme přispěli dětem na volnočasové aktivity.

 

Sbírka 2015

65% vybraných peněz  jsme použili na podporu provozu charitní pečovatelské služby, která je poskytována ve Studénce, Albrechtičkách, Bartošovicích, Pustějově. Dále na  zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek do půjčovny. Část peněz byla využita na finanční podporu volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin. Zapečetěno bylo 100 pokladniček a koledovalo se v 15 obcích. Celkem se vybralo 563 047 Kč.

 

Sbírka 2014

V letošním roce se pro Charitu Studénka koledovalo celkem v 15 obcích, zapečetěno bylo 96 pokladniček. Celkem jste přispěli částkou 501 631 Kč. Výtěžek ve výši 65 % bude použit na podporu provozu charitní pečovatelské služby, zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek do půjčovny a zakoupení automobilu pro pečovatelskou službu.

 

Sbírka 2013

V letošním roce se pro Charitu Studénka koledovalo celkem v 15 obcích, zapečetěno bylo 96 pokladniček. Celkem se vybralo 444 779 Kč. 65% bude  použito na zakoupení nových pomůcek do půjčovny, opravu stávajících a na podporu provozu pečovatelské služby. Zbývající část bude použita na celostátní a mezinárodní projekty Charita ČR.

 

Charita Studénka z výnosů Tříkrálové sbírky podpořila a zajistila:

v roce 2012:
  • nákup a oprava kompenzačních pomůcek
  • pokrytí provozních nákladů pečovatelské služby
v roce 2011:
  • nákup nových a obnova stávajících kompenzačních pomůcek
  • pokrytí provozních nákladů pečovatelské služby
v roce 2010:
  • obnova a nákup nových kompenzačních pomůcek
  • zajištění realizace bazální stimulace u našich klientů
  • pomoc obětem zemětřesení na Haiti
v roce 2009:
  • podpora provozu Domu pokojného stáří - Domu sv. Anny
  • obnova a nákup nových kompenzačních pomůcek
  • pomoc obětem povodní na Novojičínsku