Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 556 400 066, 608 535 651
 
Malá strana 460, Studénka, 742 13 Vedoucí služby: Bc. Ivana Hanková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

doprava autem Studénka, Bílovec

použití charitního vysavače

Registrovaná sociální služba - pečovatelská služba. Poskytování úkonů pečovatelské služby ve vlastním sociálním prostředí uživatelů.  


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Ivana Hanková - vedoucí zařízení Bc. Jarmila Pomikálková, DiS. - ředitel