Uzavření Azylového bytu

Uzavření Azylového bytu

Z důvodu nutné celkové rekonstrukce bude azylový byt pro matky v tísni dočasně uzavřen. Opravy potrvají přibližně do konce května 2019.

 

Charita ČR: Zdravotní pojišťovny ohrožují domácí péči

Charita ČR: Zdravotní pojišťovny ohrožují domácí péči

Představte si, že si u vás někdo objedná práci. Vy ji odvedete kvalitně, včas a v plném rozsahu. Vyúčtujete ji – a poté se dozvíte, že dostanete zaplacené jenom tři čtvrtiny. Připadá vám to správné a spravedlivé? Přesně takhle se totiž chovají už mnoho let zdravotní pojišťovny k Charitě Česká republika a dalším poskytovatelům domácí zdravotní péče. Říkají tomu regulace. A kvůli tomuto přístupu je nyní domácí péče ohrožena. I proto oznamujeme pokračování stávkové pohotovosti a za podpory odborů vyzýváme zdravotní pojišťovny k okamžitému řešení situace.

Jak pečovat

Jak pečovat

Ve čtvrtek 21.3. proběhla v klubovně domu s byty zvláštního určení beseda Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí. Cílem besdy bylo pomoci pečujícím v jejich mnohdy nelehkém úkolu. Velký zájem ze strany občanů nebyl, přesto ti, kdo přišli si odnesli cenné informace. Mohli se seznámit s různými druhy pomůcek a jejich využití, prakticky jsme ukázali, jak se ležící člověk polohuje, koupe v koupací vaně přímo na lůžku, jak se správně vyměňuje inkontinentní pomůcka, jak nepohyblivého člověka přesunout na vozík a zpět. Společně jsme diskutovali o potížích spojených s péčí o nemocného doma, ale i o výhodách domácího prostředí.

 

 

Beseda pro pečující

Pokud pečujete o svého blízkého, víte, že to mnohdy není vůbec jednoduché. Charita Studénka připravila pro pečující, i pro všechny, které tato tématika zajímá besedu "Jak pečovate o nemocného v domácím prostředí" dne 21.3.2019 v 16 hodin v zasedací místnosti bývalého DPS.

charita plakat 2 2

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

15. ledna skončil další ročník Tříkrálové sbírky. Pro Charitu Studénka se koledovalo v 15 obcích a i přes letošní nepřízeň počasí vyšlo do ulic celkem 126 nadšených „královských“ skupinek s doprovodem. Celkem se vybralo 788 753 Kč.

Děkuji Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli. Zvlášť bych chtěla poděkovat všem koledníkům a koordinátorům sbírky. Velice si vážím vaší pomoci, která je odrazem Vaší solidarity s potřebnými. Poděkování patří také rodičům, jejichž děti se sbírky účastnily, za výchovu dětí k zodpovědnosti a lásce k bližním.

Peníze vybrané v roce 2019 použijeme na financování:

  • studie na rozšíření Domova sv. Anny, zřízení denního stacionáře a odlehčovací služby,
  • stavby skladu pomůcek,
  • zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek,
  • volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin v obcích, kde se sbírka konala, (lyžařský kurz, školní výlet, tábor, plavecký výcvik apod). Finanční příspěvek ve výši max. 500,-Kč na dítě bude vyplacen přímo subjektu, který aktivitu organizuje. Žádost si můžete vyzvednout přímo v Charitě ve Studénce nebo na webových stránkách www.studenka.charita.cz .
  • 35 % vybraných peněz bude použita na celostátní projekty a zahraniční pomoc

IMG-c27585b5592be85efd0ea5a932c9a8ac-VIMG-9e59a3c95f80096db975ff2353706db2-V

Moravskoslezský kraj podpořil pečovatelskou službu

http://www.hcstudenka.cz/USoubory/Partneri/logo_MSK_RGB.jpg

Pečovatelská služba Charity Studénka obdržela v roce 2018 finanční prostředky ve výši 30 400,- Kč od Moravskoslezského kraje na projekt „Metodická podpora a supervize pečovatelské služby“. Tento projekt vyhlásil MSK v rámci dotačního titulu Program na podporu kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji v roce 2018.

Tým pečovatelské služby se během posledních dvou let obměnil, požadavky na pracovníky v přímé péči se neustále zvyšují. Naší snahou je poskytovat uživatelům služby stabilním a profesionálním týmem pracovníků, kteří si budou vědět rady v každodenních obtížných situacích. Metodickou podporu a supervizní setkávání považujeme za jeden z kroků k naplnění tohoto cíle a jsme rádi, že za přispění MSK můžeme naše služby stále zlepšovat, což se odráží na spokojenosti uživatelů, ale i samotných pracovníků.

 

 

Domov sv. Anny má nové auto

Domov sv. Anny má nové auto

logo_jpgCharita Studénka získala nový automobil na realizaci projektu "Auto pro uživatele Domova sv. Anny". Peníze ve výši 224. 000,- Kč uvolnil Moravskoslezský kraj v rámci vyhlášeného dotačního programu s názvem: "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018". Dříve jsme pro potřeby uživatelů Domova využívali jeden automobil, který byl ale velmi vytížen pečovatelskou službou. Díky zakoupení nového auta můžeme s našimi seniory kdykoliv dle jejich přání vyjet na výlet, odvézt je za známými, rodinou, k lékaři. Vozidlo budou využívat také pracovníci Domova k schůzkám s žadateli, dopravě na školení apod.

Nová auta pro pečovatelskou službu

Nová auta pro pečovatelskou službu

Nová auta pro pečovatelskou službu.docx

Díky projektu "S automobily k lepší péči", který je spolufinancován Evropskou unií Charita Studénka získala tři nová auta Škoda Fabia. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb poskytovaných oblastními charitami Diecézní charity ostravsko-opavské. Uvedením nových vozidel do provozu jsme mohli vyřadit dva staré automobily, které již vyžadovaly vyšší náklady na opravy a údržbu.IROP_CZ_RO_B_C RGB

Vlna veder ohrožuje seniory. Charita aktivovala krizový plán pro horké dny

Na lavičce domova v Mukařově. Snímek archiv Arcidiecézní charity Praha

Hodně pijte a nechoďte na slunce. Tak zní doporučení Charity pro všechny a pro seniory zvlášť. Vlna veder, která zasáhla naši republiku, totiž představuje nebezpečí zejména pro seniory a chronicky nemocné. Pro jejich organismus znamená horko velkou zátěž a při nedostatečné konzumaci tekutin snadno kolabují. Charita Česká republika aktivovala plán pro horké dny, seniory v terénu i ve svých zařízeních vybízí k dodržování pitného režimu, mění jídelníček a ochlazuje jejich prostředí všemi dostupnými prostředky.

Poděkování

Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování za dar poskytnutý Charitě Studénka obcí Bartošovice. Jedná se o nábytek, který je již sice použitý, ale ve velmi dobrém stavu, a ještě může posloužit uživatelce Bytu pro matky v tísni a jejím dětem. Konkrétně se jedná o válendu, psací stůl, židle a stolek. Vyčištěné věci přivezli pracovníci obce Bartošovice a pomohli nám nábytek nastěhovat přímo do bytu. Ještě jednou děkujeme!

Dárky pro naše klienty

Díky Terezce Švrčkové, mladé slečně, která byla v  Domově na praxi, dostali naši senioři nečekané vánoční překvapení. Terezka zapojila své kamarády a 27.12. přijela s velkým množstvím dárků, ze kterých měli klienti velkou radost. Děkujeme všem nám neznámým dárcům, kteří svou štědrostí potěšili všechny obyvatele Domova sv. Anny.

Na kolečkách do Compostely

Na kolečkách do Compostely

Na pouť do Samtiaga de Compostely se na jaře vydal na invalidním vozíčku Jan Dušek. Na 600 km dlouhé cestě ho doprovázel i náš pracovník Petr. O jejich putování vzbnikl dokument, který se promítal 11. prosince v bíloveckém kině. I naši senioři se mohli o jejich putování něco dozvědět. V Domově sv. Anny jsme uspořádali besedu s promítáním fotografií. Uživatele velmi zaujal příběh a vyprávění pana Duška i "našeho" Petra.

K+M+B přicházejí. Začněte nový rok dobrým skutkem.

K+M+B přicházejí. Začněte nový rok dobrým skutkem.

Přivítejte ve svých domovech koledníky Tříkrálové sbírky, kteří se vypraví 1. – 14. ledna 2018 zvěstovat šťastný nový rok také v Moravskoslezském kraji a Jesenicku. Jejich koledování přinese radostné poselství nejen do vašeho domova, ale také vám umožní zapojit se do pomoci lidem v nouzi.

Nový automobil pro pečovatelskou službu

Nový automobil pro pečovatelskou službu

Charitní pečovatelská služba Charity Studénka získala nový automobil na realizaci projektu "Zachování mobility pečovatelského týmu". Peníze ve výši 224. 000,- Kč uvolnil Moravskoslezský kraj v rámci vyhlášeného dotačního programu s názvem: "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017".

Dopis od rodiny

Dopis od rodiny

V Domově sv. Anny senioři prožívají závěr svého života. Naší snahou je nejen jim pomoci v tom, co již sami nezvládnou, ale také vytvořit prostředí naplněné úctou, porozuměním a láskou. Po celou dobu jejich pobytu v Domově s nimi prožíváme různé události – narozeniny, vánoční a velikonoční svátky, vzpomínáme na dny jejich mládí…Společně se bavíme při každoročním plese, kácení máje, společných posezeních. Milým a vítaným zpestřením je každá návštěva dětí ze základních i mateřských škol, zpívání různých uskupení, koncert Tamburašů.

Vždy nás velmi potěší a povzbudí slova ocenění a díků od rodin seniorů a jejich blízkých. S jedním takovým dopisem, se chceme podělit i s Vámi.

 

Svátek sv. Anny

Svátek sv. Anny

Svatá Anna je patronkou našeho domu pokojného stáří. Každoročně se proto  26.8. se koná pouť do nedaleké kaple svaté Anny. 

Domácí hospicová péče funguje spolehlivě už přes 20 let a není třeba za ni připlácet

Domácí hospicová péče funguje spolehlivě už přes 20 let a není třeba za ni připlácet

V posledních dnech se v tisku i na internetu (např. aktuálně.cz, Hospodářské noviny) dočítá česká veřejnost o špatně nastavených podmínkách financování hospicové péče poskytované v domácím prostředí a o nemožnosti doprovázet umírajícího pacienta více než 30 dní. „Rádi bychom uvedli věci na pravou míru. Domácí hospicová péče je poskytovaná už přes 20 let, a to Charitou Česká republika. Navíc je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a žádné časové lhůty ji neomezují,“ vysvětluje Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních aktivit Charity ČR.

Charita ČR představí na Velehradě web domácí hospicové péče  

Ilustrační snímek Lubomír Kotek

Na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě seznámí Charita ČR veřejnost s novými webovými stránkami, které představí principy domácí hospicové péče a její charitní střediska přehledně na jednom místě.

Slavíme 25 let

Před 25 lety byla založena Charita Studénka. Toto výročí oslavíme  Slavnostním koncertem v kostele Všech svatých ve Studénce-Butovicích v neděli 14.5.2017 v 16 hodin. Vystupovat bude Pěvecký sbor Bílovec s dirigentem Jiřím Šikulou. Srdečně Vás zveme.

 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017

V letošním ročníku Tříkrálové sbírky jste pro Charitu Studénka přispěli částkou 677 137,-Kč. Děkujeme.

Podrobné výsledky z koledování jsou v sekci Tříkrálová sbírka.