Tradiční pouť Charity Studénka ke svaté Anně

Tradiční pouť Charity Studénka ke svaté Anně

Náš dům pokojného stáří nese jméno sv. Anny, matky Panny Marie. Od 2005, kdy byl otevřen Domov sv. Anny, je 26.červenec významným dnem pro obyvatele Domova, dnem poutě ke sv. Anně, ke kapli zasvěcené této svaté. Kaple stojí nám na dohled, jen „přes potok“, ale cesta k ní je pro seniory a jejich doprovod poměrně náročná.

Také letos jsme dodrželi námi obnovenou tradici poutí a na svátek svatých Jáchyma a Anny jsme se dopoledne  vypravili s našimi seniory, jejich příbuznými a dalšími farníky do kapličky sv.Anny, abychom při mši svaté poděkovali za Boží požehnání a vyprosili si pomoc a ochranu matky Panny Marie. Účastníků poutě bylo asi 70 a do malého prostoru kaple jsme se ani všichni nevešli. Protože bylo krásné počasí, mohla část poutníků prožít mši sv. pod širým nebem.   

Anna Šikulová

 

 

Související galerie