VÍME AKTUÁLNĚ!

Společenský ples

Chystáme se na další ples, který proběhne v našem Domově sv. Anny. Zváni jsou rodinní příslušníci a přátelé našich seniorů. Nebude chybět tombola a taneční vystoupení.

Vánoční posezení

Společné setkání, zdobení perníčků, zpívání koled a malé divadelní představení proběhne v našem Domově 17.12 .2013 v 15.30 hodin.

Ministr Drábek rozdělí sociálním službám 140 miliónů korun

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) předběžně rozdělil sociálním službám dalších 140 miliónů korun, na nichž se již dříve dohodl s asociací poskytovatelů péče a zástupci krajů. Nyní čeká na souhlas ministerstva financí. Uvedl to server Novinky.cz.

Výsledky koledování v ostravsko-opavské diecézi

Vážení dárci, koledníci, dobrodinci,
pravidelně se Vás snažíme informovat o Tříkrálových výsledcích. Stále netrpělivě čekáme na některé výsledky a odpečetění pokladniček.
Prozatím se blížíme k hranici 10-ti milionů korun, ale ještě zdaleka nejsme na konci sčítání. Aktuální informace naleznete na stránkách Diecézní charity ostravsko-opavské. Koncem tohoto týdne budeme vědět konečný výsledek.

Tři králové v České televizi

Putování Tří králů po Ostravě zachytila i Česká televize. Taktéž do živého vysílání Tři králové vstoupili, aby se podělili o nejdůležitější informace, které se váží k Tříkrálové sbírce. Koledníky můžete potkávat v ulicích ještě celý tento týden, jelikož sbírka trvá do 14. 1.

Zemřel P. JUDr. Pavel Forgač

S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že ve čtvrtek 8. 12. ( v den Slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, kterou tolik miloval) odešel k našemu Pánu P. JUDr. Pavel Forgač, biskupský vikář pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou. Vzpomeňme na něj v našich modlitbách. Poslední rozloučení se nejspíše uskuteční ve středu v 14:00 hod v kostele Sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé (Ostrava).

Školení pro učitele

Charita ČR zve učitele na školení zaměřené na téma Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, kde bude představen nový metodický materiál s ukázkami různých aktivit využitelných ve výuce.

Účast je zdarma, školení probíhají v Praze a Olomouci a jsou jednodenní - můžete si vybrat z několika termínů během listopadu a prosince. Podrobnosti a přihláška.

Uzavření Azylového bytu

Uzavření Azylového bytu

Z důvodu nutné celkové rekonstrukce bude azylový byt pro matky v tísni dočasně uzavřen. Opravy potrvají přibližně do konce května 2019.

 

Charita ČR: Zdravotní pojišťovny ohrožují domácí péči

Charita ČR: Zdravotní pojišťovny ohrožují domácí péči

Představte si, že si u vás někdo objedná práci. Vy ji odvedete kvalitně, včas a v plném rozsahu. Vyúčtujete ji – a poté se dozvíte, že dostanete zaplacené jenom tři čtvrtiny. Připadá vám to správné a spravedlivé? Přesně takhle se totiž chovají už mnoho let zdravotní pojišťovny k Charitě Česká republika a dalším poskytovatelům domácí zdravotní péče. Říkají tomu regulace. A kvůli tomuto přístupu je nyní domácí péče ohrožena. I proto oznamujeme pokračování stávkové pohotovosti a za podpory odborů vyzýváme zdravotní pojišťovny k okamžitému řešení situace.

Jak pečovat

Jak pečovat

Ve čtvrtek 21.3. proběhla v klubovně domu s byty zvláštního určení beseda Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí. Cílem besdy bylo pomoci pečujícím v jejich mnohdy nelehkém úkolu. Velký zájem ze strany občanů nebyl, přesto ti, kdo přišli si odnesli cenné informace. Mohli se seznámit s různými druhy pomůcek a jejich využití, prakticky jsme ukázali, jak se ležící člověk polohuje, koupe v koupací vaně přímo na lůžku, jak se správně vyměňuje inkontinentní pomůcka, jak nepohyblivého člověka přesunout na vozík a zpět. Společně jsme diskutovali o potížích spojených s péčí o nemocného doma, ale i o výhodách domácího prostředí.

 

 

Beseda pro pečující

Pokud pečujete o svého blízkého, víte, že to mnohdy není vůbec jednoduché. Charita Studénka připravila pro pečující, i pro všechny, které tato tématika zajímá besedu "Jak pečovate o nemocného v domácím prostředí" dne 21.3.2019 v 16 hodin v zasedací místnosti bývalého DPS.

charita plakat 2 2

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

15. ledna skončil další ročník Tříkrálové sbírky. Pro Charitu Studénka se koledovalo v 15 obcích a i přes letošní nepřízeň počasí vyšlo do ulic celkem 126 nadšených „královských“ skupinek s doprovodem. Celkem se vybralo 788 753 Kč.

Děkuji Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli. Zvlášť bych chtěla poděkovat všem koledníkům a koordinátorům sbírky. Velice si vážím vaší pomoci, která je odrazem Vaší solidarity s potřebnými. Poděkování patří také rodičům, jejichž děti se sbírky účastnily, za výchovu dětí k zodpovědnosti a lásce k bližním.

Peníze vybrané v roce 2019 použijeme na financování:

  • studie na rozšíření Domova sv. Anny, zřízení denního stacionáře a odlehčovací služby,
  • stavby skladu pomůcek,
  • zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek,
  • volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin v obcích, kde se sbírka konala, (lyžařský kurz, školní výlet, tábor, plavecký výcvik apod). Finanční příspěvek ve výši max. 500,-Kč na dítě bude vyplacen přímo subjektu, který aktivitu organizuje. Žádost si můžete vyzvednout přímo v Charitě ve Studénce nebo na webových stránkách www.studenka.charita.cz .
  • 35 % vybraných peněz bude použita na celostátní projekty a zahraniční pomoc

IMG-c27585b5592be85efd0ea5a932c9a8ac-VIMG-9e59a3c95f80096db975ff2353706db2-V

Moravskoslezský kraj podpořil pečovatelskou službu

http://www.hcstudenka.cz/USoubory/Partneri/logo_MSK_RGB.jpg

Pečovatelská služba Charity Studénka obdržela v roce 2018 finanční prostředky ve výši 30 400,- Kč od Moravskoslezského kraje na projekt „Metodická podpora a supervize pečovatelské služby“. Tento projekt vyhlásil MSK v rámci dotačního titulu Program na podporu kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji v roce 2018.

Tým pečovatelské služby se během posledních dvou let obměnil, požadavky na pracovníky v přímé péči se neustále zvyšují. Naší snahou je poskytovat uživatelům služby stabilním a profesionálním týmem pracovníků, kteří si budou vědět rady v každodenních obtížných situacích. Metodickou podporu a supervizní setkávání považujeme za jeden z kroků k naplnění tohoto cíle a jsme rádi, že za přispění MSK můžeme naše služby stále zlepšovat, což se odráží na spokojenosti uživatelů, ale i samotných pracovníků.

 

 

Tříkrálová sbírka začíná! 1. ledna vyrazí na koledu tisíce charitních králů

Ilustrační snímek Jakub Žák

Jedenáctiletý Vojta nepůjde příští pátek do školy, ale přesto ho čeká náročný den. Spolu s Aničkou a Damiánem se vydají na tříkrálovou koledu. Předpověď počasí zatím slibuje teploty kolem nuly, to by mohlo jít dobře. Horší by bylo, kdyby napadl sníh jako předloni: v hábitech tří králů se závějemi brodí hůř, rychle nasáknou vodu a snadno mrznou. Vojtova skupina bude koledovat jeden den, pak je vystřídají jiní. Koledníky dobročinné Tříkrálové sbírky tak můžete potkat v ulicích od 1. do 14. ledna. Těšit se můžete i na řadu doprovodných akcí.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
788 753 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Projekty Charity Studénka jsou realizovány s finanční podporou města Studénky, Moravskoslezského kraje a nadace Olgy Havlové.

 

 

 

 

 

DĚKUJEME

 
 

Najdete nás také:

000515