VÍME AKTUÁLNĚ!

Společenský ples

Chystáme se na další ples, který proběhne v našem Domově sv. Anny. Zváni jsou rodinní příslušníci a přátelé našich seniorů. Nebude chybět tombola a taneční vystoupení.

Vánoční posezení

Společné setkání, zdobení perníčků, zpívání koled a malé divadelní představení proběhne v našem Domově 17.12 .2013 v 15.30 hodin.

Ministr Drábek rozdělí sociálním službám 140 miliónů korun

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) předběžně rozdělil sociálním službám dalších 140 miliónů korun, na nichž se již dříve dohodl s asociací poskytovatelů péče a zástupci krajů. Nyní čeká na souhlas ministerstva financí. Uvedl to server Novinky.cz.

Výsledky koledování v ostravsko-opavské diecézi

Vážení dárci, koledníci, dobrodinci,
pravidelně se Vás snažíme informovat o Tříkrálových výsledcích. Stále netrpělivě čekáme na některé výsledky a odpečetění pokladniček.
Prozatím se blížíme k hranici 10-ti milionů korun, ale ještě zdaleka nejsme na konci sčítání. Aktuální informace naleznete na stránkách Diecézní charity ostravsko-opavské. Koncem tohoto týdne budeme vědět konečný výsledek.

Tři králové v České televizi

Putování Tří králů po Ostravě zachytila i Česká televize. Taktéž do živého vysílání Tři králové vstoupili, aby se podělili o nejdůležitější informace, které se váží k Tříkrálové sbírce. Koledníky můžete potkávat v ulicích ještě celý tento týden, jelikož sbírka trvá do 14. 1.

Zemřel P. JUDr. Pavel Forgač

S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že ve čtvrtek 8. 12. ( v den Slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, kterou tolik miloval) odešel k našemu Pánu P. JUDr. Pavel Forgač, biskupský vikář pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou. Vzpomeňme na něj v našich modlitbách. Poslední rozloučení se nejspíše uskuteční ve středu v 14:00 hod v kostele Sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé (Ostrava).

Školení pro učitele

Charita ČR zve učitele na školení zaměřené na téma Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, kde bude představen nový metodický materiál s ukázkami různých aktivit využitelných ve výuce.

Účast je zdarma, školení probíhají v Praze a Olomouci a jsou jednodenní - můžete si vybrat z několika termínů během listopadu a prosince. Podrobnosti a přihláška.

Azylový byt opět slouží

Azylový byt opět slouží

Jednou ze služeb, kterou Charita Studénka poskytuje, je azylové bydlení pro maminku s dětmi. V budově Charity na adrese Malá strana 216 (budova pod kostelem Všech svatých) se nachází byt, kde může jedna maminka s maximálně 3 dětmi bydlet po dobu 1 roku. Po tuto dobu se za pomoci sociální pracovnice snaží svou nepříznivou situaci vyřešit.

V měsíci dubnu a květnu jsme byli nuceni přistoupit k velké rekonstrukci bytu a proto byl byt po dva měsíce mimo provoz. Bylo potřeba udělat nové omítky, byt vymalovat, položit v jedné místnosti nové linoleum, vyměnit zárubně a dveře. Celkem tato oprava stála 70 tisíc korun. Částečně byla tato oprava financována z daru Charity ČR. Potřebný nábytek jsme dostali od dárců a s jeho stěhováním nám pomohli dobrovolníci. Tímto bychom jim všem chtěli poděkovat.

Od měsíce června je již byt opět v provozu. Dočasné bydlení zde našla maminka s dvěma malými dětmi.

Na financování provozu této služby se podílí obyvatelka bytu, MSK a v letošním roce také město Studénka.

Uzavření Azylového bytu

Uzavření Azylového bytu

Z důvodu nutné celkové rekonstrukce bude azylový byt pro matky v tísni dočasně uzavřen. Opravy potrvají přibližně do konce května 2019.

 

Charita ČR: Zdravotní pojišťovny ohrožují domácí péči

Charita ČR: Zdravotní pojišťovny ohrožují domácí péči

Představte si, že si u vás někdo objedná práci. Vy ji odvedete kvalitně, včas a v plném rozsahu. Vyúčtujete ji – a poté se dozvíte, že dostanete zaplacené jenom tři čtvrtiny. Připadá vám to správné a spravedlivé? Přesně takhle se totiž chovají už mnoho let zdravotní pojišťovny k Charitě Česká republika a dalším poskytovatelům domácí zdravotní péče. Říkají tomu regulace. A kvůli tomuto přístupu je nyní domácí péče ohrožena. I proto oznamujeme pokračování stávkové pohotovosti a za podpory odborů vyzýváme zdravotní pojišťovny k okamžitému řešení situace.

Jak pečovat

Jak pečovat

Ve čtvrtek 21.3. proběhla v klubovně domu s byty zvláštního určení beseda Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí. Cílem besdy bylo pomoci pečujícím v jejich mnohdy nelehkém úkolu. Velký zájem ze strany občanů nebyl, přesto ti, kdo přišli si odnesli cenné informace. Mohli se seznámit s různými druhy pomůcek a jejich využití, prakticky jsme ukázali, jak se ležící člověk polohuje, koupe v koupací vaně přímo na lůžku, jak se správně vyměňuje inkontinentní pomůcka, jak nepohyblivého člověka přesunout na vozík a zpět. Společně jsme diskutovali o potížích spojených s péčí o nemocného doma, ale i o výhodách domácího prostředí.

 

 

Beseda pro pečující

Pokud pečujete o svého blízkého, víte, že to mnohdy není vůbec jednoduché. Charita Studénka připravila pro pečující, i pro všechny, které tato tématika zajímá besedu "Jak pečovate o nemocného v domácím prostředí" dne 21.3.2019 v 16 hodin v zasedací místnosti bývalého DPS.

charita plakat 2 2

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

15. ledna skončil další ročník Tříkrálové sbírky. Pro Charitu Studénka se koledovalo v 15 obcích a i přes letošní nepřízeň počasí vyšlo do ulic celkem 126 nadšených „královských“ skupinek s doprovodem. Celkem se vybralo 788 753 Kč.

Děkuji Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli. Zvlášť bych chtěla poděkovat všem koledníkům a koordinátorům sbírky. Velice si vážím vaší pomoci, která je odrazem Vaší solidarity s potřebnými. Poděkování patří také rodičům, jejichž děti se sbírky účastnily, za výchovu dětí k zodpovědnosti a lásce k bližním.

Peníze vybrané v roce 2019 použijeme na financování:

  • studie na rozšíření Domova sv. Anny, zřízení denního stacionáře a odlehčovací služby,
  • stavby skladu pomůcek,
  • zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek,
  • volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin v obcích, kde se sbírka konala, (lyžařský kurz, školní výlet, tábor, plavecký výcvik apod). Finanční příspěvek ve výši max. 500,-Kč na dítě bude vyplacen přímo subjektu, který aktivitu organizuje. Žádost si můžete vyzvednout přímo v Charitě ve Studénce nebo na webových stránkách www.studenka.charita.cz .
  • 35 % vybraných peněz bude použita na celostátní projekty a zahraniční pomoc

IMG-c27585b5592be85efd0ea5a932c9a8ac-VIMG-9e59a3c95f80096db975ff2353706db2-V

Moravskoslezský kraj podpořil pečovatelskou službu

http://www.hcstudenka.cz/USoubory/Partneri/logo_MSK_RGB.jpg

Pečovatelská služba Charity Studénka obdržela v roce 2018 finanční prostředky ve výši 30 400,- Kč od Moravskoslezského kraje na projekt „Metodická podpora a supervize pečovatelské služby“. Tento projekt vyhlásil MSK v rámci dotačního titulu Program na podporu kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji v roce 2018.

Tým pečovatelské služby se během posledních dvou let obměnil, požadavky na pracovníky v přímé péči se neustále zvyšují. Naší snahou je poskytovat uživatelům služby stabilním a profesionálním týmem pracovníků, kteří si budou vědět rady v každodenních obtížných situacích. Metodickou podporu a supervizní setkávání považujeme za jeden z kroků k naplnění tohoto cíle a jsme rádi, že za přispění MSK můžeme naše služby stále zlepšovat, což se odráží na spokojenosti uživatelů, ale i samotných pracovníků.

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
788 753 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Projekty Charity Studénka jsou realizovány s finanční podporou města Studénky, Moravskoslezského kraje a nadace Olgy Havlové.

 

 

 

 

 

DĚKUJEME

 
 

Najdete nás také:

000515