PODPOŘTE NÁS

Charita Studénka je neziskovou organizací. Pro realizaci našich aktivit a naši kvalitní službu potřebným je pro nás nezbytná podpora veřejnosti a veřejného sektoru, a to jak ve formě materiální, psychické, duchovní, ale také finanční. Podpora neziskového sektoru jak sférou komerční, tak také jednotlivci je jednou z charakteristik rozvinuté a společensky zodpovědné občanské společnosti. Konec konců, škála služeb poskytovaných našimi zařízeními je široká, a nikdo z nás nevíme, kdy některou z nich budeme sami potřebovat.

Podpořte naši činnost finančním darem na

č.ú.: 2900275615/2010

IMG_0956 2

Co můžete získat?

  1. Veřejnou prezentaci Vaší pomoci (při respektování přání dárce). 
  2. Možnost daňových odpočtů a to jak pro finanční, tak materiální dary podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, v platném znění.
  3. Možnost propagovat činnost vlastní firmy -  smlouva o reklamě je pak nákladem na dosažení zajištění a udržení příjmu dle § 24 zák. č. 586/1992 Sb. zákona o daních s příjmu, v platném znění  (daňově uznatelným nákladem).
IMG_0890

Mám zájem přispět 

vedení Charity Studénka

Domluvíme se s vámi na využití a propadaci daru - zařídíme vystavení smouvy/potvrzení o poskytnutí daru.  

Přispějte i Vy k rozšíření seznamu našich dárců a podporovatelů. 


O NÁS/Partneři (dárci a podporovatelé)

Podporou naší činnosti se můžete i Vy podílet na pomoci a službě lidem kolem nás, kteří je potřebují.

Děkujeme za Vaši podporu a důvěru, vždyť

POMÁHAT MŮŽEME VŠICHNI.