GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů. GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. 

Charita Studénka (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Charita Studénka zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

  • agenda související s poskytováním sociálních služeb na základě zákona 108/2006 Sb.,
  • agenda související s poskytování zdravotních služeb (Charitní ošetřovatelská služba)
  • pořádání dobročinných sbírek (Tříkrálová sbírka)
  • personalistická a účetní agenda,
  • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
  • pořádání akcí pro veřejnost,
  • při poskytování jiných služeb (Půjčovna kompenzačních pomůcek)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naše společnost v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů nás můžete kontaktovat poštou nebo e-mailem

Práva subjektu údajů