Charitní šatník

sat1

Popis služby

Charitní šatník poskytuje materiální pomoc lidem v kritické sociální situaci. V rámci této služby shromažďuje Charita Studénka použité, ale zachovalé šatstvo, obuv, hračky, přikrývky, ložní prádlo a nádobí. Tyto věci jsou přijímány v době provozu charitního šatníku.

sat3

Kontakty a další informace

pracovníCI šatníku

Provozní doba charitního šatníku:

 

STŘEDA: 15:00 - 17:30 hod.
NEDĚLE: 10:00 - 11:30 hod.