V důsledku vleklého ozbrojeného konfliktu se východ Ukrajiny potýká s dlouhodobou humanitární krizí. Současná eskalace bojů dramatickou situaci v zemi ještě dále prohlubuje. Další desítky tisíc lidí jsou či budou nuceny uprchnout a stejně jako ti, kteří zatím v postižených oblastech zůstávají, potřebují pomoc se zajištěním základních životních potřeb.

Pomoc Ukrajině

Začít společně

Začít společně

Vlivem ruské agrese na Ukrajině se daly do pohybu největší počty uprchlíků od 2. světové války. Česká republika pro ně od února 2022 vydala přes 400 tisíc víz.

Projekt Emergency Appeal Charity Česká republika

Projekt Emergency Appeal Charity Česká republika

Od 1. května 2022 realizuje Charita Česká republika projekt Emergency Appeal 12/2022 CZECH REPUBLIC Humanitarian aid and integration support for refugees from Ukraine in the Czech Republic na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Finance ve výši téměř 34 milionu korun poskytli dárci ze sítě Caritas Internationalis, konfederace katolických humanitárních organizací, která sdružuje 162 členských organizací, převážně národních charit.

Mikuláš rozdával radost dětem na Ukrajině
19. ledna 2023 Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Mikuláš rozdával radost dětem na Ukrajině

Již pošesté se nám podařilo uspořádat Mikulášskou nadílku, abychom splnili přání dětí, které žijí v blízkosti války. Cílem projektu je obdarovat potřebné děti a přinést jim kousek radosti do nuzných podmínek, ve kterých vyrůstají.

Darujte Mikulášskou nadílku dětem na Ukrajině
9. listopadu 2022 Diecézní charita ostravsko-opavská

Darujte Mikulášskou nadílku dětem na Ukrajině

Sirény, výbuchy a noční ostřelování, pobyt ve sklepě a útěk z domova jen s nejnutnějšími věcmi. To je realita, kterou žije mnoho dětí na Ukrajině už více než půl roku. Devítiletý Viktor z Doněcké oblasti by si přál mír a klid, aby si mohl bezpečně a bezstarostně hrát s kamarády venku. Některá přání těchto dětí splnit bohužel nedokážeme. Jiná ale ano.

Vřelé poděkování od sester z Dětského domova sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku
4. listopadu 2022 Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Vřelé poděkování od sester z Dětského domova sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku

Řádové sestry Kongregace Vtěleného Slova, které se láskyplně starají o osiřelé děti a také o děti ze sociálně potřebných rodin v Dětském domově sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku, by rády touto cestou poděkovaly všem dárcům za dlouhodobou pomoc a podporu v době míru i v současných časech války. 

Materiálně pomáháme mnoha lidem, životy jejich blízkých jim ale vrátit nedokážeme, říká v rozhovoru koordinátorka Anna z Charity Tjačiv.
24. října 2022 Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Materiálně pomáháme mnoha lidem, životy jejich blízkých jim ale vrátit nedokážeme, říká v rozhovoru koordinátorka Anna z Charity Tjačiv.

Od začátku války intenzivně spolupracujeme s našimi ukrajinskými partnery na distribuci pomoci potřebným lidem zasaženým válkou. Organizujeme materiální a potravinovou pomoc, ale pomáháme také finančně. Jedna z organizací, se kterou dlouhodobě spolupracujeme je Charita Tjačiv v Zakarpatské oblasti. Kromě našich stálých projektů, jako je třeba Adopce na dálku, Důstojný život nebo Domov pokojného stáří v Usť-Čorné, s nimi aktuálně pomáháme lidem prchajícím před válkou, či žijícím v oblastech, kde válka probíhá. Přečtěte si rozhovor s hlavní koordinátorkou pomoci Annou. Zeptali jsme se, jak poslední náročné měsíce prožívá ona a jak aktuálně vypadá pomoc konkrétním lidem na Ukrajině. 

V říjnu jsme na Ukrajině školili partnery a navštívili potřebné
17. října 2022 Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

V říjnu jsme na Ukrajině školili partnery a navštívili potřebné

Před pár dny jsme se vrátili z Ukrajiny. Na Zakarpatí jsme se setkali s našimi partnery, s lidmi kterým pomáháme, předali jsme potřebnou finanční a materiální pomoc a seznámili naše kolegy s novým systémem pro projekty Adopce na dálku a Důstojný život.