Charitní pečovatelská služba

001021[1]

Popis služby

Charitní pečovatelská služba umožňuje člověku setrvat co nejdelší dobu ve vlastním domácím prostředí. Péče je poskytována kvalifikovanými pracovnicemi pečovatelské služby v domácnostech seniorů a osob zdravotně znevýhodněných, kteří pro svůj zdravotní stav nejsou schopni si sami zajistit své potřeby.

Veřejný závazek

Služby poskytujeme ve Studénce, Nové Horce, Albrechtičkách, Pustějově, Bartošovicích, Velkých Albrechticích, Bílově a Jistebníku denně od 7 do 21 hodin.

Úkony pečovatelské služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jsou poskytovány za úhradu, jejíž výše je stanovená vyhláškou č. 505/2006 Sb.

O poskytování služby je možné zažádat telefonicky nebo osobně. Pečovatelská služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy mezi Charitou Studénka a zájemcem o službu.

Služba je financována prostřednictvím dotací Moravskoslezského kraje, města Studénky a obcí, kde službu poskytujeme a platbami od klientů.

CHPS1

Pečovatelská služba poskytuje tyto úkony

  • pomoc při osobní hygieně,
  • pomoc při zvládání péče o vlastní osobu,
  • dovoz obědů, podání obědů,
  • pomoc v domácnosti - běžný úklid a nákupy, praní a žehlení prádla
  • doprovod k lékaři, na úřady.

Kontakt a dokumenty služby

vedoucí služby - 603 870 612

Žádost o poskytnutí pečovateLské služby

Podmínky poskytování pečovatelské služby

CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
(PLATNÝ OD 1.3.2023)