Způsoby jak můžete přispět – online kasička, bankovní převod, QR kód a DMS

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit

 • darem do ONLINE KASIČKY
 • můžete zaslat dar přes složenku, či převodem na tříkrálový sbírkový účet:

  66008822/0800

 • pro příspěvek Charitě Studénka uvádějte VARIABILNÍ SYMBOL: 777988015 
QR Kód pro bankovnictví v mobilu

QR Kód pro bankovnictví v mobilu

Přispějte zasláním DMS ve tvaru

DMS KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90
DMS KOLEDA 190

na číslo: 87 777

Záměry/výsledky TKS 2023

Předchozí ročníky TKS v Charitě Studénka

Výsledky TKS 2017 – 2022 

Záměry Charity Studénka při využití výnosu TKS v letech 2017 – 2022

Kde pomáhaly peníze z Tříkrálové sbírky v letech 2009 - 2016

 • Sbírka 2016
  • Zapečetěno bylo celkem 107 pokladniček. Pro Charitu Studénka se koledovalo v 16 obcích a celkem jste přispěli částkou 595 161 Kč. 65% peněz byla použita na podporu provozu pečovatelské služby a půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek. Finanční částkou 15 120 Kč jsme přispěli dětem na volnočasové aktivity.
 • Sbírka 2015
  • 65% vybraných peněz  jsme použili na podporu provozu charitní pečovatelské služby, která je poskytována ve Studénce, Albrechtičkách, Bartošovicích, Pustějově. Dále na  zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek do půjčovny. Část peněz byla využita na finanční podporu volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin. Zapečetěno bylo 100 pokladniček a koledovalo se v 15 obcích. Celkem se vybralo 563 047 Kč.
 • Sbírka 2014
  • V letošním roce se pro Charitu Studénka koledovalo celkem v 15 obcích, zapečetěno bylo 96 pokladniček. Celkem jste přispěli částkou 501 631 Kč. Výtěžek ve výši 65 % bude použit na podporu provozu charitní pečovatelské služby, zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek do půjčovny a zakoupení automobilu pro pečovatelskou službu.
 • Sbírka 2013
  • V letošním roce se pro Charitu Studénka koledovalo celkem v 15 obcích, zapečetěno bylo 96 pokladniček. Celkem se vybralo 444 779 Kč. 65% bude  použito na zakoupení nových pomůcek do půjčovny, opravu stávajících a na podporu provozu pečovatelské služby. Zbývající část bude použita na celostátní a mezinárodní projekty Charita ČR.

Charita Studénka z výnosů Tříkrálové sbírky podpořila a zajistila:

v roce 2012:
 • nákup a oprava kompenzačních pomůcek
 • pokrytí provozních nákladů pečovatelské služby
v roce 2011:
 • nákup nových a obnova stávajících kompenzačních pomůcek
 • pokrytí provozních nákladů pečovatelské služby
v roce 2010:
 • obnova a nákup nových kompenzačních pomůcek
 • zajištění realizace bazální stimulace u našich klientů
 • pomoc obětem zemětřesení na Haiti
v roce 2009:
 • podpora provozu Domu pokojného stáří - Domu sv. Anny
 • obnova a nákup nových kompenzačních pomůcek
 • pomoc obětem povodní na Novojičínsku 

 

Aktuální stav sbírky

Rozpečetěno
Aktuální výnos 1 155 710 Kč
Rozpečetěných kasiček
156/156
Tříkrálové koledování
9. ledna 2023 Tříkrálová sbírka

Tříkrálové koledování

Tento víkend ve Studénce proběhl hlavní "koledovací" den. Do ulic vyšlo mnoho skupinek Tří králů s přáním požehnaného roku a s prosbou o finanční dar na naše záměry. Sbírka pokračuje do 15. ledna.

Začínáme sčítat výnos tříkrálových pokladniček. Děkujeme vám za podporu!
17. ledna 2023 Diecézní charita ostravsko-opavská

Začínáme sčítat výnos tříkrálových pokladniček. Děkujeme vám za podporu!

Začátkem nového roku jste mohli ve svém okolí potkat tříkrálové koledníky, kterí od 1. do 15. ledna koledovali pro Tříkrálovou sbírku na pomoc lidem v nouzi. 

Tříkrálová sbírka je společenská událost. Lidé se těší na koledníky, že přijdou a požehnají jejich domu
17. ledna 2023 Charita Česká republika

Tříkrálová sbírka je společenská událost. Lidé se těší na koledníky, že přijdou a požehnají jejich domu

Zpívání koled, žehnání domácnostem, tři králové, kteří přinášejí radostnou novinu o narození Spasitele, a dary na podporu charitní pomoci lidem v nouzi a lidem ohroženým sociálním vyloučením. To vše charakterizuje oblíbenou celonárodní Tříkrálovou sbírku, kterou pravidelně a každoročně pořádá již od roku 2001 Charita Česká republika a bez níž by si řada lidí počátek nového roku již vůbec nedokázala představit. I letos – ve dnech 1. až 15. ledna 2023 – tedy vyrazily k lidem tříkrálové skupinky, a navázaly tak na starý kolednický zvyk.

Tříkrálová sbírka pomáhá napříč republikou
4. ledna 2023 Diecézní charita ostravsko-opavská

Tříkrálová sbírka pomáhá napříč republikou

Každoročně se díky Tříkrálové sbírce daří pomáhat stovkám potřebných lidí. Kde konkrétně peníze pomáhají? Přečtěte si více v příloze Caritas, která vyšla v lednovém vydání Katolického týdeníku.

Tříkráloví koledníci s požehnáním a pokladničkami opět přicházejí!
3. ledna 2023 Charita Česká republika

Tříkráloví koledníci s požehnáním a pokladničkami opět přicházejí!

Tříkrálová sbírka 2023 je za dveřmi. Začátkem ledna se opět vydají do ulic skupinky koledníků, aby lidem roznášeli radostné poselství o narození Spasitele. Zpívají či recitují koledy, rozdávají drobné dárky, křídou píší nad dveře požehnání a do zapečetěných pokladniček vybírají peníze na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Do nejrozsáhlejší sbírkové akce v České republice se zapojí tisíce dobrovolníků. Navážou tak na starodávný lidový obyčej tříkrálové koledy.