Tříkrálová sbírka překonala všechna očekávání
23. ledna 2022 Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka překonala všechna očekávání

Tříkrálová sbírka roku 2022 byla pro Charitu Studénka rekordní. Do 16. ledna se nám podařilo vykoledovat více než milion korun. Výtěžek pomůže financovat naše záměry, ať už jde o pokračování příprav Domu sv. Jáchyma, podporu volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin z obcí, kde se sbírka realizuje nebo nákup a opravu kompenzačních pomůcek.

Od Nového roku bylo ve Studénce a okolních obcích umístěno 149 tříkrálových pokladniček. Tradičně byly k dispozici v obchodech, na úřadech, v kostelích a na dalších místech. Kromě toho chodili v ulicích tříkráloví koledníci s kasičkami. Celkem se v pokladničkách podařilo nasbírat neuvěřitelných 1.029.732 korun. 

tks2022_1tks2022_3

Výsledky Tříkrálové sbírky(Charita Studénka)

Řada lidí využila také letos možnost přispět online. V rámci online koledy nebo bezhotovostních darů se vybralo bezmála 17 tisíc korun. Tato částka však není konečná, protože online část Tříkrálové sbírky stále pokračuje. Přispět lze několika způsoby.

65% vybraných prostředků zůstává Charitě Studénka, část putuje na diecézní záměry a projekty Charity ČR, další peníze pak míří do krizového fondu a na pomoc v zahraničí. 

Všem, kteří se do sbírky zapojili, ze srdce děkujeme.

Díky Vám můžeme pomáhat tam, kde je potřeba, protože každý člověk je pro nás důležitý.